Parakrobatik

Artistfakta: Kompani ”La Meute” består av Sidney Pin, Bahoz Temaux, Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde, Arnau Serra Villa, Julien Auger. Kontakt: infolameute@gmail.com
Fotograf: Mattias Edwall

ARTISTCITAT:

”De andra har aldrig fel.”

“Den största risken är inte att göra akrobatik, det är att samarbeta som vi gör.”
 
“Hur vi samarbetar, att vi väljer att lägga så mycket kärlek, närhet, öppenhet och ärlighet i relationen är också det som märks för publiken.”
 
”Det finns ett jag och ett du och så finns det ett vi som vi skapar tillsammans.” 
 
Undermannen: ”När min partner sätter sin fot i min hand kan jag känna genom fotsulan hur han mår, och då vet jag hur vi mår”. 
 
“Jag har frihet att växa genom vår gemensamma dröm och jag har ansvar att göra den till verklighet”
 
”None of us is trying to outdo the others. We’re really trying to pull each other along.(…) It’s hard to find a group where you can perform and feel so comfortable and feel so strong, you know, because I feel really strong on stage with them. There is no sense of “I want to do the last trick, no I want to do the last trick” It’s a team effort. (…) There is that group feeling, no sense of individuality. I mean there is individuality for style but we’re all pushing each other and that’s a really good feeling.”