Lindans

Artistfakta: Klara Mossberg från kompani ”Chipmunk Forge”.
Kontakt: chipmunkforge@gmail.com
Fotograf: Mattias Edwall

ARTISTCITAT

”Balans är en ständig rörelse in och ut ur balanspunkten. Försöker man hålla fast den så faller man.”

” Det är ett stort missförstånd att balans skulle vara något vilsamt. Tvärt om, det är skarpt läge. Jag är aldrig så "vaken", ”skärpt” och ”på ” som i balanspunkten. ”
 
”På linan arbetar jag lika mycket med den mentala balansen som den fysiska.
Kunskapen från linan använder jag i alla andra områden i livet. Jag är lindansare 
även när jag inte går på linan.”
 
“Det roliga är just den ständiga strävan efter att nå och hålla sig på den perfekta balanspunkten, trots att det inte går. Det är det som får oss att tillbringa så många timmar, dagar och år på linan.”
 
“Det handlar inte bara om den fysiska balansen på linan. Man måste jobba lika mycket med den mentala. Linan kräver en total närvaro, att jag går in mig själv och blir en del av universum på samma gång.”
 
”Det handlar också om hur jag rör min kropp över linan, att jag känner och lyssnar inåt var alla ben och organ är placerade och var jag är i mina tankar och i universum i varje ögonblick. Tack vare detta förändras och växer disciplinen med dig. Nya problem introduceras men även nya sätt att lösa dem. “
 
“Balans är inte något statiskt som man uppnår, det är en ständig rörelse in och ur, från sida till sida, runt balanspunkten. Mitt i rörelsen finns en punkt där man är “i balans” - men man rör sig hela tiden förbi den, precis ovanför den, man kan aldrig stanna där. Försöker man hålla fast den så faller man. “
 
“ Linan, min klaraste röst...”