Stödforskare

Den konstnärliga forskningen har stått i centrum och har genomförts i nära samarbete med stödforskare från disciplinerna ekonomi, pedagogik, psykiatri och teatervetenskap. Projektet har rört sig ut i fler akademiska ämnen, bland annat pedagogik, teatervetenskap, sociologi och molekylärbiologi.

Projektet innefattar sju delar:

  1. Cirkushistoria och social kontext
  2. Risk och möjlighetsforskning
  3. Sju dimensioner i förhållande till sju cirkusdiscipliner
  4. Cirkus Transfer: Överföring av cirkus och dimensionerna till andra vetenskaps- och kunskapsområden
  5. Kreativ process i gränsöverskridande samarbeten
  6. Att forska och undersöka teorier genom att skapa
  7. Nycirkusens möte med publik och omvärld
  8. Hur redovisas ett konstnärligt forskningsprojekt

Forskningen har skett både inifrån och utifrån, genom teori och praktik. Världen är alldeles för komplex för att den ska kunna förstås ur endast ett perspektiv. För att förstå och gestalta cirkusen såväl som människan måste vi kombinera kunskaper: intellektuella och fysiska, uttalade och tysta, akademiska och andra. Det försöker nycirkusen göra och det har vi försökt göra i detta projekt genom vår intradisciplinära forskning. Vi har använt metoder från våra olika vetenskaps/kunskapsområden och skräddarsytt för varje del i projektet : observationer, intervjuer, fysiska workshops, mätningar, tester, tvärvetenskapliga seminarier, konstnärliga processer och iscensättningar. Allt har kontinuerligt filmats och dokumenterats för att hela forskargruppen ska kunna utgå från samma material.

Stödforskarna har parallellt med detta projekt bedrivit angränsande forskning om cirkus. På så sätt har vi tillsammans fått tillgång till en bred och fördjupad bild som täcker ett stort område.