Akrobatik

Artist-fakta: Bahoz Temaux är en del av kompani “La Meute” (Vargflocken).
Kontakt: infolameute@gmail.com
Foto: Mattias Edwall

ARTISTCITAT:

”Jag fokuserar inte på riskerna utan på möjligheterna. När jag står på språngbrädan och ska skjutas upp är det bara möjligheterna som gäller”.

”We don’t know: We are completely out of question about what humans are capable of doing. We have the rules of the physics, but circus is all about breaking the rules of the physics. We have no idea of where we can go and what we can unlock. It’s the same in life I guess. We don’t really know what´s possible.”

”Allt är möjligt om du vågar välja och orkar ta stegen som krävs.”

”Allt är inte möjligt men NÅGOT är alltid möjligt.”

”Jag håller inte på med risker, jag håller på med möjligheter.”

”Jag vet att allt inte är möjligt men jag vet att allt är möjligt!”

”Om jag får en idé så vet jag att om jag bestämmer mig har jag kapacitet att träna de 1000 timmar som krävs för att göra det möjligt. Jag är inte rädd för att göra de val som krävs och låta det ta den tid det tar att uppfylla en dröm”

“Självklart är jag rädd men jag har övat mig på att inte vara rädd för att vara rädd. När jag ska göra något svårt brukar jag föreställa mig att jag tar min rädsla i handen och så hoppar jag.”

”Jag vet att jag skulle kunna bli som en kinesisk akrobat om jag valde att satsa allt på det! Grejen är att jag vill mer med mitt liv än den sortens träning. Vilket inte betyder att det inte är möjligt! Jag har valt bort det för att göra något annat möjligt.”

”Självklar vet jag att jag inte kan flyga men ändå måste jag hålla möjligheten öppen för att jag skulle kunna det för att kunna det.”

”Akrobatik är som matematik. Missar du ett steg måste du gå tillbaka och fylla på för att komma vidare.”

”Jag fokuserar hela tiden på möjligheterna i de små stegen. Fokuserar jag på drömtricket direkt blir det omöjligt. Men bryter jag ner det till små steg blir det hela tiden ett möjlighets fokus och rätt som det är har jag uppnått drömtricket.”

”När jag har fått så hög grad av fysisk kontroll så att jag kan släppa tanken och bli fri. Då kan jag helt gå upp i möjligheterna.” Läs om flow här!

”I en konstnärlig process måste jag hålla fanan för att allt är möjligt högt! Så att jag kan låta mej påverkas av de jag samarbetar med och så att jag kan ta vara på de okända resultaten som uppkommer. Jag måste tro på att vi ska kunna komma längre än min nuvarande föreställnings förmåga och kunskapshorisont. Allt är möjligt! Att vilja bli påverkad utan att tappa sej själv.”

”Allt är möjligt! Är ett sätt att hålla visionen högt! Och det är att kasta sej ut i en utmaning! Höjer ribban och perspektivet.”