7 discipliner: forskningsprocess

”En stor del av cirkusartisternas träning handlar om att lära sig hantera risker, både fysiskt och mentalt. Det är tydligt hur artisterna fokuserar på möjligheterna istället för riskerna och det är denna förmåga som intresserar mig.”
 
Genom forskningen har vi kommit fram till att i allt risktagande och i alla kreativa processer vare sig det är konstnärligt, pedagogiskt eller entreprenöriellt krävs ett förhållande till följande sju dimensioner: allt är möjligt, misslyckande, balans, tillit, samarbete, närvaro, hängivenhet.
 
Var och en av dessa sju dimensioner innebär olika former av risktagande. Säger du allt är möjligt är risken att misslyckas överhängande. Att balansera är att röra sig på en gräns, att hängivet ge allt för något är att riskera att förlora det, att ha tillit är att släppa kontrollen och så vidare. Cirkusartister behöver alla 7 dimensioner för att kunna hantera dessa olika former av risktagande i sina discipliner. Jag har fokuserat på deras olika expertkompetenser och denna expertis har jag överfört till andra fält i detta tvärkonstvetenskapliga projekt. Med hjälp av stödforskarna har vi undersökt och använt dimensionerna i mina regiprocesser och i mitt ledarskap och pedagogik såväl som i organisation och ledarskap i kontakt med skola och näringsliv. (mer om detta under tvärkonstvetenskap - transfer.)
 
Jag har även använt dimensionerna i mitt praktiska arbete som regissör. De har hjälpt mig att bygga den plattform av tillit, närvaro och samarbete som krävs för att kunna leda den riskfyllda resa som skapandet av en tvärkonstvetenskaplig föreställning är. Mer om detta kan du läsa under tvärkonstvetenskap - föreställningar.
 
Nycirkus är en tvärkonstnärlig konstform som bygger på mötet mellan vitt skilda uttrycksätt. Artister från olika discipliner väljer, trots sina olikheter, att delta i gemensamma kreativa processer. Det är som att en klassiskt skolad fagottist skulle samarbeta med en hårdrocksgitarrist. (Om detta kan man läsa på under historiskt/socialt.) 
 
Alla cirkusdiscipliner grundar sig på tre olika fysiska utmaningar: Akrobatik, balans och objektmanipulation. Utifrån den grunden har en uppsjö av olika cirkusdiscipliner utvecklas och det uppfinns ständigt nya. Jag har valt ut sju cirkusdiscipliner som alla har olika former av risker att relatera till och som tydligt kan kopplas till de olika dimensionerna. 
 
Disciplinerna kopplade till dimensionerna ser ut så här: 
 
allting är möjligt – akrobatik 
misslyckande – clown 
balans – lindans 
tillit – luftakrobatik
samarbete – parakrobatik
närvaro – jonglering 
hängivenhet – cirkusdirektör 
 
Jag har medvetet valt att arbeta med artister och kompanier som definierar sig utifrån en specifik disciplin – som talar en särskild disciplins ”språk” (som till exempel kallar sig lindansare framför artist, eller ett kompani som består av endast luftartister). Detta för att mer specifikt kunna studera disciplinernas olika karaktärer, innehåll, uttryck och behov.
 
Bilden på boktravarna, dv-kassetter, pappershögar, objekt m.m. är inte bara slumpvis hopslängda objekt. Varje bok, kassett eller papper är delar av mitt grundforskningsmaterial och rymmer inspirationsmaterial, tusentals timmar av filmade intervjuer och workshops, transkriberade intervjuer på papper m.m. Jag har valt att inte presentera hela grundforskningsmaterialet på denna hemsida men det finns tillgängligt för den som är intresserad. Forskningsprocessen kan du läsa om i korthet på listan till höger. På hemsidan har vi lagt upp ett urval av artistintervjuer. Jag har även samlat några av de citat jag lyft fram ur intervju materialet i samverkan med Mattias Edwalls tolkning av disciplinerna i foto. Tillsammans med stödforskarna och medarbetare från olika kunskapsområden har vi provat och använt artisternas citat och ”expertutlåtanden” i olika delar av projektet (se mer under entreprenörskap/ledarskap, pedagogik och lärande, kreativ process) såväl som i vanliga livet. Och jag vågar påstå att den nyanserade kunskap om vad tex samarbete innebär som du kan få av en parakrobat är djupare och fylligare än vilken relationsexperts eller ledarskapskonsult som helst. 
 
Forskningsprocessen i 10 punkter:
  1. 1. Intervju med 97 artister.
  2. 2. Intervju med forskare, cirkusarbetare, och sakkunniga.
  3. 3. Gör fysiska och tvärvetenskapliga workshops och observationer utifrån disciplinerna/dimensionerna. Arbetar med dokumentärfilm.
  4. 4. Stort grundforskningsmaterial. Bearbetar materialet, redigerar film, plockar citat, guldruva av fantastiskt material. KAOS.
  5. 5. Urval: Söker essensen. Formulerar texter om disciplinerna/dimensionerna utifrån forskningsmaterialet.
  6. 6. Gör forskningsdelredovisnings- föreställning utifrån de 7 disciplinerna på C/O Sthlm Stadsteater (där artister fick tala fritt och personligt utifrån sin disciplin).
  7. 7. Bearbetar disciplinforskningen i Cirkus Transfer med hjälp av stödforskare samt i mina olika yrkesroller: forskare, verksamhetsledare och regissör.
  8. 8. Interaktiv utställning utifrån disciplin/dimension där skolklasser, ledningsgrupper m.fl. fick undersöka detta tema. (Utställningen sammanfattade fler delar av forskningen men med huvudfokus på disciplinforskningen.)
  9. 9. Undersöker dimensionerna i två föreställningsprocesser.
  10. 10. Undersöker disciplinerna och dimensionerna tillsammans med två fotografer och stödforskare.