Formell intro

Cirkusartister tar risker varje dag: ofta fysiskt på liv och död. Varför väljer de att göra det? De är extremt säkerhetsmedvetna och tränar för att uppnå total kontroll. Men deras konster kräver medvetna risktaganden. Och de har utvecklat en expertis i hur de fysiskt och mentalt hanterar dessa risker. Jag har genom att gå in i deras fysiska och praktiska arbete försökt förstå mer om hur de genom att fokusera på möjligheterna blir experter på att hantera riskerna. Under forskningsprocessen har det blivit tydligt att denna expertkunskap som artisterna har utvecklat inte nödvändigtvis och automatiskt överförs till andra områden i livet. En flygande trapetsartist som kan allt om att hantera risker i trapetsen kan ha svårt att använda den förmågan i privatlivet eller i en kreativ och kaosfylld process. 

Rädslan är det som ofta hindrar oss att överskrida gränser. Att möta sina rädslor innebär alltid en risk därför har även forskning om rädsla blivit en del av forskningsprojektet.
 
 
 

Känslomässigt intro

Det finns inte ett bestående konstverk, inte en innovation eller uppfinning eller kärlekshistoria som inte har föregåtts av ett antal risker. Varför har risk då en så negativ klang? Borde vi inte älska att anta risker om det kommer så mycket gott ur det? Jag gick in i forskningsprojektet med avsikt att ta bort den negativa klangen i begreppet risk. Under projektets gång har jag motvilligt insett och bittert fått erfara att risker är och förblir farliga. (Mer om detta kan man läsa i Intervjun med Anna Lagerqvist (LÄNK) och i Camilla Damkjaers text ”Wear it Inside Out” som finns som PDF. ) Och där någonstans balanserar vi. Risker är farliga, men för att kunna skapa möjligheter måste vi anta OCH utmana riskerna. Så fort vi tar vårt första andetag får vi vår första möjlighet och antar vår första risk. Och vi föds med förmågan att välja, analysera och förebygga vilka risker vi vill anta eller skydda oss mot.

 
Vi kan inte kontrollera saker som askmoln, tsunamis eller att drabbas av krig men vi har som princip förmågan att ”välja” hur vi hanterar riskerna och vi kan mentalt vända de svåraste situationer till en möjlighet. Det har avspeglats historiskt gång på gång i berättelser om människor som gått igenom de svåraste situationer och trots det väljer att inte bli offer eller att föra vidare den grymhet de själva blivit utsatta för eller drabbade av.