Lek och innovation

En grundläggande drivkraft för många cirkusartister är nyfikenheten och drivkraften att undersöka vad som går eller inte går på ett sätt som påminner mycket om barns lekar. En lekfull utmaning i att överträffa sig själv, gå över sina gränser och med ett tidlöst tålamod undersöka och upptäcka vad som är fysiskt möjligt med kroppen som utgångspunkt. I förhållande till redskap och objekt, ensam eller tillsammans med andra. En slags ”vuxenlekplats” ofta med livet som insatts som bereder vägen till ständigt nya innovationer.

Allt kan ifrågasättas och undersökas. Vad kan skapas och göras med en stol, bara för att den är gjord att sittas på måste det vara den enda funktionen? Med en gungbräda eller en lina? Hur långt kan jag gå? Ett slags fysiskt och praktiskt forskningsarbete av orsak och verkan där nya erövringar skapar nya marker att undersöka. På detta sätt ges liv åt objekt som av andra kan ses som endimensionella och obetydliga, de får nya betydelser och ny mening. Kollektivt förs gränserna och konstformen framåt. Det nya som erövrades av en jonglör på 80-talet är ”lättuppnåeligt” för en jonglör i dag, som har det till grund för sitt lekfulla forskande och utmanande mot nya upptäckter.

Cirkusens kreativa frihet driver många gymnaster att gå från gymnastikens förutbestämda rörelser till cirkusens akrobatik. I frågan varför de har valt att lämna gymnastiken svarar de ofta -I cirkusen finns inga gränser för vad som går att göra, det finns alltid nya redskap att undersöka och nya discipliner att utmana. Fokus ligger inte på att reproducera andras rörelser så bra som möjligt utan att skapa nya rörelser och nya möjligheter. Även tekniker, ingenjörer och konstruktörer har hittat sin ”lekplats” i nycirkusen där de tillsammans med artisterna ”leker” fram nya redskap, konstruktioner och innovationer. I samverkan mellan cirkusens olika aktörer förs konstformen framåt.

Historiskt finns det också ett krasst ekonomiskt perspektiv för innovationerna. Drivkraften att skapa det mest spektakulära, något som ingen annan har gjort för att kunna sälja sin akt och överleva som artist.

Ett urval artistcitat:

”En cirkusartist använder sin kropp och specifika fysiska teknik, ofta i kombination med ett objekt eller verktyg som sitt sätt att uttrycka sig på, kommunicera med och framför allt undersöka sina fysiska, objektets och världens möjligheter genom”.

”Som cirkusartist strävar man efter det omöjliga men njuter av att sträva.

”Let my playing be my learning, and my learning be my playing.”

”Cirkushallen är som en stor lekplats, en lekplats för vuxna.”

Foto   
Bild 1: Ur boken "The Circus" av Noel Daniel
Bild 2: Yves Perton     
Bild 3 : Mats Bäcker
Bild 4: Yves Perton

Se mer av artisten David Eriksson här