Nycirkus

”Panorama contemporain des arts du cirque” Pierre Hivernat, Véronique Klein

Panorama contemporain des arts du cirque är en bok på 600-sidor om nycirkus. Det är ett tidsdokument över den nu existerande nutida cirkusen och beskriver 70 olika cirkuskompanier. Den presenteras med ungefär samma frågor till varje kompani och det som är fascinerande är bredden av uttryck. Cirkus Cirkör är ett av kompanierna som dokumenteras i boken.

"Avant-garde, cirque! Les Arts de la piste en révolution" - Jean-Michel Guy

I detta verk har femton cirkusspecialister samlas för att  belysa nycirkusen ur olika vinklar. Cirkusforskaren och författaren till boken, Jean Michel Guy, har även skrivit och regisserat olika föreställningar, och är president för oranisationen Jeunes Talents Cirque Europé. 

”Esthétiques du cirque contemporain” Jean-Michel Guy, Julien Rosemberg

Jean-Michel Guy har tillsammans med Julien Rosemberg skapat filmen ”Esthétiques du cirque contemporain” (2007), på uppdrag av Hors les Murs. I detta verk delas konstformen in i sex genrer: ”The circus tent – a choice”, ” From the circus to the circus arts”, ”Outer circus”, ”Social calling”, ”Oddball comedy” och ”Graphic movements”. Du kan se klipp här, som representerar dessa genrer och är hämtade från några av dagens främsta franska nycirkuskompanier. Eftersom så lite finns skrivet om den nutida cirkusen är film det sätt som den sprids. 

”Le cirque un art a la croisée des chemins” Pascal Jacob

Det moderna begreppet cirkus har inspirerats av såväl antika gladiatorer och lindansöser som kringresande artister och trubadurer. Dess lugna utveckling fullbordas i en sågspånscirkel som skapades, eller möjligtvis återuppfanns, under 1700-talet i England. Den oföränderliga, 13 meter breda cirkeln förblir ett konstverk av Philip Astley, en kavalleriöverste som hade bländats av den tidens voltigeryttares bragder
             – ur ”Le cirque un art a la croisée des chemins”, Pascal Jacobs. 

Pascal Jacobs har publicerade ett antal betydelsefulla böcker som framförallt är på franska, och jag har för mitt projekt valt att översätta delar av ”Le cirque un art a la croisée des chemins”, som jag har fått tillåtelse att publicera här.

”Contemporary Circus – Introduction to the art form” Tomi Purovaara

Detta är boken jag önskar fanns när jag började min forskning! Istället har den kommit till parallellt med forskningsprojektet och släpptes av Stuts strax innan mitt projekt avslutades. Vi var i initieringsskedet av bildandet av NNCN (New Nordic Circus Network) och jag delade min frustration över hur lite som fanns skrivet och sammanställt om nycirkus och inte minst om man inte läste franska, med mina nordiska kollegor. Vi bestämde oss för att göra något åt det och fick stöd från Nordiskt Kulturfond för att översätta och omarbetade Tomis finska bok Nykysirkus. Resultatet blev Contemporary Circus - Introduction To The Art Form. Den huvudsakliga texten är skriven av Tomi Purovaara ledare för finska Cirko Center för nycirkus, utöver det en samling texter om nycirkusens utveckling i de skandinaviska länderna, skrivna av Camilla Damkjaer, Stine Degerböle, Kiki Muukkonen och Sverre Waage. 

”Le Cirque et la Danse” Rosita Boisseau, HorsLesMurs

Denna 37-minuter långa film är den fjärde i samlingen Images de la création hors les murs, som omfattar ett trettiotal filmer som valts ut bland franska och utländska föreställningar. Den reder ut vad som är typiskt och vad som är gemensamt för dansen och cirkusen. Några av de medverkande är Race Horse Company, Compagnie Jérôme Thomas och Compagnie Angela Laurier. Läs mer om Hors Les Murs och se filmen här!     

För litteraturlista på nycirkusböcker, klicka här!

Foto: Johan Stomberg