Introduktion

Från utställningen Total Cirkus på Mölndals Stadsmuseum introtext till Cirkushjärtat i pusselformat: 

”Nycirkusen skiljer sig från den traditionella på många sätt. Men hjärtat är det samma och det finns flera pusselbitar i cirkusens hjärta som går att känna igen både i den traditionella cirkusen och i nycirkusen men förhållandet till dem är olika. Det vi kallar nycirkus idag kan lika gärna vara en modern återkomst till det brokiga, gränsöverskridande uttrycket konstformen haft innan den fick en fast form med tält, manege och nummerkavalkad.” 

”Du har ett cirkushjärta” har jag ofta fått höra från olika cirkusarbetare från olika nationaliteter och olika generationer. Smickrad har jag låtit det sjunka in som en sanning med en bultande och hängiven känsla för vad det skulle kunna vara. 

 
”Antingen föds man med ett cirkushjärta eller inte” är ett annat uttryck som florerat. Tidigt förstod jag att det handlar om att inte vara rädd för att drömma stort och jobba hårt men det tog tid innan jag reflekterade över vad det verkligen innebar. Först när cirkusutbildningen i Sverige kom in under Danshögskolans tak och den akademiska världen aktualiserades behovet av att kunna formulera vad ett cirkushjärta innehåller för att konstformen inte skulle förvandlas till akrobatisk dans med akademisk ryggrad.
 
Jag har valt att bygga pussel som inspiration till min metod där jag har letat efter de viktigaste pusselbitarna som sammansatta bildar ett cirkushjärta. Kravet var att varje bit måste ha en förankring i historien men vara lika aktuell i den nutida cirkusen. 
 
De observationer, intervjuer och samtal jag har haft med artister, kompanier, cirkusvetare och arbetare i kombination med det jag har läst och undersökt i processerna med föreställningarna Inside Out och Wear it like Crown har fått forma och omforma pusselbitarna. Vad finns det som är genomgående? Vad finns i alla steg och led? Hur ser det ut historiskt och hur går det igen i det nutida? 
 
Mitt försök att bygga ett cirkushjärta med välformade pusselbitar presenterades i utställningen Total CirkusMölndals Stadsmuseum. Men en konstform som är gränsöverskridande i sin identitet vill inte hålla sig inom pålagda ramar… Jag blev aldrig nöjd med mitt försök och har fortsatt att omdefinera och omformulera i en ständigt pågående process med de artister, stödforskare och medarbetare jag har runt mig.
 
Klart är att risk är det som genomsyrar allt. Utan risk finns ingen cirkus. De fysiska riskerna i cirkus är påfallande tydliga men även organisatoriska, livsstilsbaserade och konstnärliga risker rör sig i alla led. Man kan kategorisera dem i två huvudgrupper; de som bygger på krockar/kontraster och de risker som kommer ur utmaningar/gränsöverskridning.  
 
Så idag står det risk med stora bokstäver på en lapp i mitten av cirkushjärtat och pusselbitarna från utställningen har blivit små papperslappar utrivna från riskarket med rubrikerna: Lekfull/Innovation, Nomaditet, Publik och Samhälle, Solidarisk Individualism, Konst/Entreprenörskap, Frihet/Disciplin.
 
Illustration hjärta (på sidan Cirkusens hjärta & i bakgrunden på denna sida): MadmFia madmfia.com (Fia Mattson)