Historieböcker

”Rings of desire – circus history and representation”
Det har varit svårt att hitta litteratur som täcker mer än ett lands cirkushistoria, alternativt några få år. En av historieböckerna som har varit av intresse är Rings of Desire, en kulturhistorisk introduktion till cirkusen av Helen Stoddart, som presenterar cirkusen som en modern konst- och underhållningsform. Helen Stoddart redogör bla för hur cirkusens utmaningar, faror och kropps-centrerade form gestaltas i litteraturen och i filmen. Hon tar upp verk av tex Charles Dickens, Federico Fellini och Wim Wenders. Hon citerar Fellini, som menar att, till skillnad från måleriet och litteraturen, så skapar man och lever på samma gång i cirkusen utan att sätta bestämda gränser.

Litteratursökningen har varit som att snitsla sig fram på en osnitslad bana där det kommer stora tomma glapp medans andra perioder är väl dokumenterade. Detta gäller bla det som ibland kallas ”cirkusens guldera” i USA (1871-1915), som Helen Stoddard skriver om i Rings of desire. Under denna tid var järnvägen nyss uppfunnen. och de som först kom att prova på att förflytta sin cirkus via järnvägen var dr Gilbert Spaulding med sin Spaulding and Rogers show, år 1856. Då järnvägen och vagnarna var primitiva blev detta mer av ett hinder. Det var inte förrän 30 år senare som the Ringling Brothers lyckades förflytta hela sin cirkus via järnvägen. Det var under denna period, cirkusens guldera, som cirkusen karakteriserades av de spektakulära cirkustågen i Norra Amerika. Cirkustågen drog fram som enorma panoramiska spektakel och kunde bestå av upp till 109 vagnar (20-25 per lok). De maximerade publikstorleken genom att göra avstickare till mindre städer med speciella ”dagsutflykts tåg”. De kunde dra publik om 10 000 och hade tre parallella arenor. De hade föreställningar under dagarna, packade sedan ihop och drog vidare till nästa plats under nätterna. Cirkusen är en av de bidragande faktorerna till att järnvägsnätet bredde ut sig och växte så fort som det gjorde då cirkusen som alltid varit snabb på att fånga upp tendenser från omvärlden använde den som transportmedel.

”La fabuleuse histoire du cirque” – Pascal Jacobs
Pascal Jacobs (f. 1962) är en fransk cirkusforskare, historiker och författare till ett antal betydande cirkusböcker, bla historieboken ”La fabuleuse histoire du cirque”. Hans brinnande intresse för konstformen och att dela med sig av sin kunskap har varit viktig för nycirkusens utveckling. Han undervisar i cirkushistoria vid cirkushögskolorna i Bryssel, Châlons-en-Chanmpagne och Montreal, har doktorerat inom amerikansk cirkuskonst och forskat om cirkusdräktens historia. Utöver sitt författarskap och forskning jobbar han även som kostymör och scenograf, och är konstnärlig ledare för cirkus Phénix och för Festival Mondial du Chirque de Demain. Sedan liten samlade han på saker associerade till cirkusen, dokument som idag har växt till en värdefull samling som berättar om cirkusens födelse fram till idag. Pascal skänkte denna samling till la Thou i Montreal som låter omgivningen ta del av den i en permanent utställning.

Foto: Johan Stomberg