99% Unknown Inside out Wear it like a crown

Triologin Intro

Inför och under forskningsprojektet har jag skapat tre föreställningar: 99% Unknown (premiär 2004), Inside Out (premiär 2008) och Wear it like a crown (premiär 2010). I denna trilogi om konsten att vara människa har jag, tillsammans med stödforskare och artister fått göra en ”djupdykning” i människans växande på alla plan och forskningen har skett utifrån in och inifrån ut.

Det material som kommit fram genom intervjuer, observationer och workshops med artister såväl som stödforskare har undersökts och bearbetats genom de konstnärliga processerna. Dett amaterial kan du läsa mer om under historiskt/socialt. I föreställningarna finns det tre undersökande spår som går igen; av kroppen - det fysiska och mentala (risker och möjligheter), av cirkusen som konstform och av metoder att leda, medverka i och skapa ett tvärkonstnärligt verk. 

Den första delen, 99% Unknown, byggde på ett utforskande samarbete med forskare vid Karolinska institutet. Tillsammans med forskarteamet tillät vi oss att ”förundras” över magin i kroppen. I cirkusen är vi experter på hur vi använder kroppen, fysiskt och mentalt, men kan vi lära oss om hur vi människor fungerar genom att titta djupt in i kroppen? Kan vi med celldelning, cancerceller och neuronkopplingar som metaforer lära oss något om hur det är att leva? Processen gav oss insyn i hur kroppen hanterar risker och möjligheter på cellnivå och var i kroppen de olika cirkusdisciplinernas dimensioner finns representerade. Vi fick fantastiskt många svar som skapade ännu fler frågor. Vi kan till exempel läsa all DNA, men bara tyda en procent ... Vi insåg att den vetenskapliga forskningen har kommit långt, men att stamcellen fortfarande är världens främsta magiker ... 

En fråga ställde vi om och om igen som ingen kunde svara på: Var sitter själen? 

Och det blev startskottet för arbetet med nästa föreställning, Inside Out, där vi gav oss ut på jakt efter själen. Parallellt hade mitt sökande efter ”cirkusens hjärta” påbörjats, så vi tog tillfället i akt att undersöka båda dessa frågeställningar genom varandra. Vi valde att utgå från ett linjärt berättande med melodiös musik, vilket enligt forskning är det som mest appellerar till själen och vi gjorde en djupdykning i känslans förhållande till risker och möjligheter. Ur arbetet fann vi att det krävs mer än att ”följa sitt hjärta” för att våga ta de steg som krävs. Våra undermedvetna känslor kan hålla hjärtat i ett väldigt fast grepp och sätta krokben för vårt mod.

I Wear it like a Crown ville vi undersöka om det går att lyfta våra rädslor, tillkortakommanden och överdrivna kontrollbehov till vårt medvetande, och genom att medvetandegöra det, hitta sätt att våga mer? Vi gav oss in i förhållandet mellan den vänstra och den högra hjärnhalvan och deras respektive sätt att dominera och hantera kaos och ordning, risker och möjligheter. Under forsknings processen har vi roat oss med att ifrågasätta vedertagna regler. Behöver upp vara upp, och ner ner? Är logik verkligen så logiskt och kan det intuitiva vara det rationella? Det noggranna planerandet av metoder och strukturer för repetitionsarbetet baserades på den vänstra hjärnhalvans logik för att skapa så stort utrymme som möjligt för att ”tryggt” kastat oss ut i en, av den högra hjärnhalvan ledd, improvisatorisk kaotisk process. I arbetet har vi utgått från olika principer som finns representerade i de olika hjärnhalvorna: 

  • risker – möjligheter
  • separera – del av helhet
  • bära – bli buren
  • kontroll – inkastat/kastas in
  • återupprepning – cirkulation

Vi kommer att gå djupare i beskrivningen av de tre olika föreställningsprocesserna under rubrikerna 99 % unknown, Inside Out och i Wear it like a crown. Under varje föreställning kan man ta del av konkreta exempel och minnesanteckningar från arbetet med dessa produktioner under rubrikerna om medarbetarens och ledaren roll, kreativ process, faser i processen och risk och möjlighets-EKG)

Foto : Mattias Edwall