Tilde om Fotografier och artistcitat

På ett sätt känns det förminskande att plocka ner artisternas intervjuer till några ynka ”klichéartade”  citat när så gott som varje intervjuad artist förtjänar en egen dokumentärfilm. Men tyvärr har jag varken haft tid eller resurser att göra 97 dokumentärer (än så länge). Ett par filmer har klippts ihop utifrån de filmade intervjuerna och kan ses under rubriken ”intervjuer, workshops och livskurvor”. Men hela materialet finns samlat för den som vill vidareutveckla arbetet.

Fotograf Mattias Edwall (som har arbetat med mig och Cirkus Cirkör i ett drygt decennium) anlitades för att tillsammans med mig försöka fånga de sju dimensionerna/disciplinerna på bild som en del av disciplinforskningen.  

Fotograf: Mattias Edwall. Kontakt: studio@mattiasedwall.com

Hemsida: www.mattiasedwall.com