Risk och möjlighetstombola

Som en del i risk och möjlighetsforskningen har delar av forskarteamet tillsammans med artister i Wear it like a Crown arbetat med 5e klassare på Vikingaskolan i Lund. Skolan stod inför en riskfylld förändringsprocess där två klasser skulle slås samman.

Vi började processen genom att tillsammans med barnen fylla ”svarta tavlan” med alla risker på ena sidan och alla möjligheter på andra sidan. Under veckans gång parallellt med fysiska och praktiska workshops fortsatte detta arbete. Det blev ett konstant flyttande av risker till möjlighetssidan och tvärt om tills i princip allt stod i mitten. Läs mer under pedagogik.

Som ett av barnen uttryckte sig: ”Nu kan jag inte komma på något som är en risk som inte också är en möjlighet.” Och som en av artisterna sammanfattade sig efter projektet ”Det är nästan pinsamt att inse att jag som är cirkusartist och borde vara expert på risker och möjligheter fick min aha-upplevelse om vad det verkligen innebär med hjälp av 12-åringar! Innan var det något abstrakt, snygga ord. Men det var här tillsammans med 5e klassare som jag på riktigt inser att BÅDE risker och möjligheter finns i allt och hur mycket det är jag som väljer om jag vill se risken eller möjligheten.” Utifrån detta arbete skapade vi ett tombolahjul på temat risk och möjlighet som en del av utställningen ”Total Cirkus”Mölndals Stadsmuseum. Sedan dess har 39 000 barn, pensionärer, skolklasser och ledningsgrupper sett och bidragit till att utveckla ”Risk och Möjlighets tombolat” genom att fylla väggen runt hjulet med postit-lappar där man kan läsa deras tankar om risker och möjligheter. 

 
”En möjlighet är att inte ha något hjärta 
för då slipper man bli sårad.”
 
”Jag tar risken och ställer mig upp och säger något som jag aldrig har vågat säga förut, 
så blir det en möjlighet och så vågar jag göra det igen. 
Risken har förvandlats till en möjlighet för mig.”
 
”Det finns ju så mycket man kan skriva när det inte finns rätt eller fel. 
Min hjärna fungerar snabbare då.”
 
”En risk är att dö, eller att brinna upp eller att snubbla.”
 
”Men nu kan jag inte tänka på någonting som är en risk 
som inte också är en möjlighet.”
 
”En risk är en möjlighet och en möjlighet är en risk.”
 
SAGT AV FEMTEKLASSARE, VIKINGASKOLAN I LUND
 
Foto & Illustration
Bild 3: Illustration MadmFia madmfia.com (Fia Mattson)
Foto: Lina Franzén