Rightbrainers will rule the future

De sju disciplinerna i detta forskningsprojekt handlar om höger hjärnhalva, egenskaper som behövs i den framtid som redan är här. Och internationella författare och forskare inom management och system bekräftar detta. Stödforskaren Kajsa Balkfors reflekterar:

Ledarskap och entreprenörskapsteorier, träning och strategier har fokuserat primärt på vänster hjärnhalvas logik och egenskaper. Hur uppnår vi ekonomiska resultat snabbast? Hur motiverar vi människor med belöningar och hot för att få ut mest av dem? Betygsystem i grundskola och universitet har det senaste årstiondet gått tillbaka till detta system av betyg, belöningar, straff.  Men är det det mest effektiva sättet att uppnå företagens och samhällets mål?

Ekonomisk kris, global marknad, föränderligt samhälle har satt saker på sin spets. Forskning visar att ekonomiska belöningar minskar förmågan att lösa problem som kräver kreativitet.  Undersökningar visar att företagen får avprogrammera studenterna som kommer direkt från utbildningar från ett allt för linjärt och riskminimerande tänkande. Ekonomin idag tvingar företag och samhället att spara pengar, och det som händer är att mer rutinarbete outsoursas och automatiseras. Vilket gör Right brain-work mer värdefullt. Ska vi uppnå kreativitet och skapa inte bara underhålla företag behövs ett whole-mindperspektiv. Då behövs ett annat ledarskap och organisationskultur än den som råder idag. Och det behövs en annan Kajsa träffade Daniel Pink, en internationellt erkänd författare som sammanställer forskning inom detta fält, för ett samtal om cirkusdiscipliner, det pragmatiska värdet för företagen av verktygen som kommit ut från detta forskningsprojekt och människan som meningssökande. 
 
Foto: Lina Franzén