Recensioner och publikreaktioner

En del av projektets resultat kan ses på ett performativt plan. Projektet har inte bara diskuterat och analyserat vad cirkusens gränsöverskridande roll i konst och samhälle består av, det har också satt igång gränsöverskridande processer i t.ex. mötet med de olika involverade vetenskaparna, i mötet med de involverade cirkusartisterna och kreatörerna och i mötet med de olika kontexterna, där projektet löpande har presenterats. Projektet har i sitt gränsöverskridande arbete involverat närmare 300 000 personer i rollen som deltagare eller publik. Det är svårt att veta omfånget av de processer som projektet har satt igång, (för det skulle krävas ett eget forskningsprojekt) .

Publikreaktioner på Inside Out och Wear it like a crown

Under mina 16 år som regissör och konstnärlig ledare har få andra föreställningar genererat så mycket respons i form av personliga brev, både digitalt och handskrivet. Vuxna som barn, företagsledare, sjukpensionärer och internationella ”sjärnor”har skrivit utlämnande och långa brev om hur föreställningarna har berört dom. Oftast handlar det om att föreställningen varit en igångsättare för en förändringsprocess i deras liv. Någon menar att förställningen fått dem att istället för att skiljas våga satsa på varandra på nytt, någon annan har börjat se sin sons diagnos med nya ögon vilket helt förändrat deras relation, någon har fått mod att starta företaget han drömt om, en flicka som haft det svårt att komma in i sin nya skola har använt plastpåsen från Wear it like a Crown för att blåsa ut sina rädslor. Listan kan göras lång av gripande exempel och publikreaktionerna fortsätter att strömma in. 

Frågan vi ställer oss är om forskningsprocesserna ligger bakom de fördjupade och gripande reaktionerna? Detta skulle i så fall vara ett viktigt inlägg i det kulturklimat som råder och som medför kortare repetitionsprocesser (vilket är scenkonstens forskningsprocesser) och krav på säkra resultat. Kanske urholkar vi med det scenkonstens inneboende förmåga att påverka och sätta saker/liv/människor i olika former av rörelse? Det är förstås spännande och bra att den konstnärliga forskningen börjar få ett allt större utrymme i den akademiska världen men det är betungande att det sker samtidigt som forskningen på våra scenkonstinstitutioner urholkas.

Som ett led i att inte enbart titta inifrån, utan också utifrån, genomförde Emma Stenström och Helene Båtshake som en del av forskningsprojektet en publikundersökning av Inside Out. De fick in drygt 900 svar och en sammanfattning av dem hittar du här.

RECENSIONER: WEAR IT LIKE A CROWN

Recensenterna är inte alltid lika entusiastiska som publiken även om Wear it like a Crown förärats den ena mer hyllande recension än den andra oavsett vilket land eller stad vi har spelat i.

”Man lämnar Cirkus Cirkör med en helt ny blick på cirkuskonsten och tillvaron, och för egen del tar jag faktiskt med mig en liten handfull egna idéer om hur man skulle kunna utmana tyngdlagen. Man blir yr omskakad och uppfylld." 

”Cirkus med magi och hjärta. Ett helgjutet litet allkonstverk.”

- Skrev DN´s Rikard Loman

För fler recensioner för Wear it like a crown, se Cirkus Cirkörs hemsida här!

Läs recensioner från Göteborgsposten och Expressen här!

RECENSIONER: INSIDE OUT

"Inside Out däremot har har både hyllats och sågats och framför allt har det varit få recensenter som har greppat hela forskningen i en och samma recension. Det som är spännande att se är att alla delar lyfts men i olika recensioner, vilket visar att det går att se alla nyanser och lager beroende på vem som tittar."

”Magiskt från cirkusens hjärta” skriver Svd´s Theresa Benér

Hon hyllar resan in i cirkushjärtat och inne i kroppen scenerna men menar att ”det finns något i själva formen för Inside Out som driver den mot traditionell cirkusuppvisning och bort från nycirkusens teatrala poesi”.

Medans Lyn Gardner på The Guardian önskar att hon befriades från de teatrala ansträngningarna och inne i kroppen scenerna som hon anser förstör cirkusnumrens potential att stå för sig själv ”This is a fine example on a show in wich less is more: less designe and fewer ideas would create something more powerful.

RECENSIONER: 99% UNKNOWN

Även 99% Unknown har hyllats och sågats om vart annat. Premiären var i Dusseldorf , Tyskland och hyllades av en enig kritikerkår. Därefter gjordes en djupdykning vid Sverigepremiären där Aftonbladets Tove Ellefsen Lysander ”beskyllde” oss för att vara ”en serviceinstans som vid behov ställer sina konster till förfogande, den här gången till Karolinska Institutet” 

"När det gäller mötet med teatervetenskapen finns det flera resultat som bör nämnas. För det första har det via projektet varit möjligt att fortsätta visa på viktigheten av att cirkus synliggörs som forskningsområde i Skandinavien. Dessutom har projektet bidraget med analyser av arbetet med cirkus, och de specifika förutsättningarna för cirkus som scenkonst. T.ex. har analysen av Inside Out och Wear it Like a Crown pekat på nödvändigheten av att i högre grad inkludera studiet av konstnärliga processer i teatervetenskapliga arbeten för att omfatta perspektiv på scenkonsten som annars lätt förblir dolda eftersom de kanske inte syns i scenkonstverket men är viktiga för dess produktion." - Teatervetenskap