Pågående projekt

LACRIMAE – Nomadic Creation Laboratory. Ett Internationellt konstnärligt utbyte inom den europeiska nycirkusen: Cirkus Cirkör kommer att delta i ett internationellt konstnärligt utvecklingsprojekt i tre europeiska regioner: Frankrike, Tjeckien och Sverige. Tre nycirkuskompanier Cahin-??Caha (F), La Putyka (CZ) och Cirkus Cirkör (S) och ett antal samarbetspartners är delaktiga. Respektive kompani arrangerar 3 labb/workshops i varje land där man undersöker teman och arbetsmetoder tillsammans med konstnärlig ledning, artister, forskare och referensgrupper. Syftet är konstnärligt utvecklingsarbete; att dela erfarenheter, uttryck och estetik med andra europeiska kompaniers erfarenhet och kulturella perspektiv. Detta samarbete kommer att ingå i förproduktionen av Tilde Björfors nästa föreställning. Läs mer här:

Lacrimae blogg

 

Dokumentärfilmsprojektet ” Inuti ett Cirkushjärta” En gestaltad dokumentär i långfilmsformat där delar av forskningen presenteras. 
 
Forskningsprojekt om den unga lärande hjärnan: Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som kommer undersöka hur lärandeprocessen hos unga påverkas av cirkusträning. Vi kommer följa elever vid nycirkusprogrammet vid S:t Botvids gymnasium och undersöka med hjälp av moderna hjärnforskningsmetoder och pedagogiska verktyg hur deras inlärningsprocess påverkas av att träna nycirkus. Några av de involverade kommer vara Tilde Björfors och Thomas Lindén vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, som kommer handleda projektet och Lina Franzén, som kommer vara postdoktoral forskare. 
 
Föreläsningsföreställningar: De erfarenheter vi gjort kommer också att ligga till grund för en föreläsningsföreställning som kommer att turnera i och utanför Sverige. Intresset för projektet är stort bland nycirkushögskolorna runt om i världen. 
 
Ett ”Allt är möjligt!” hus i Gustavsberg: I samarbete med Värmdö kommun projekteras en interaktiv och upplevelsebaserad utställning utifrån cirkusdisceplinernas förhållande till dimensionerna. Ett cirkusens ”Tom Tits” baserat på forskningsresultaten. En plats för gränsöverskridande och tvärkonst/vetenskapliga möten, pedagogisk verksamhet och forskning och utveckling. 
 
Cirkus Transferkurserna kommer att fortsätta på både universitet och högskola. 
 
Föreläsningar och kurser i tvärkonstnärlig process, ledarskap, pedagogik och entreprenörskap som har ?sin utgångspunkt i forskningsprojektet kommer att genomföras i Sverige och internationellt. 
 
Olika vetenskapligas artiklar från stödforskarna kommer löpande att publiceras.