Nomaditet

Cirkus är en av de mest Internationella konstformerna. En cirkusartist har världen som arbetsfält. En cirkusensamble består oftast av artister från flera olika Nationaliteter och föreställningarna turnérar över världen. När utvecklingen för de andra scenkonstformerna ledde till att de flyttade in på fasta scener och så småningom blev till institutioner, behöll cirkusen sin nomadiska livsstil. Det byggdes ståtliga cirkusbyggnader när cirkusen var som störst, men både artisterna och tältcirkusarna fortsatte att resa. Nycirkusen har fört den turnerande traditionen vidare. Föreställningarna spelas oftare på teatrar än i tält, cirkusvagnarna byts ut mot flygplan och hotellrum men nycirkusen fortsätter den nomadiska livsstilen. Som en artist uttrycker det; ”Att vara cirkusartist är en livsstil som innehåller resande. Jag skulle känna mig mer stressad över att ha ett fast boende än över att inte veta var i världen jag kommer vara om ett halvår. Hur skulle jag veta att jag valt rätt plats?!” 

Den amerikanska poeten Robert Lax (1915-2000) ägnade en stor del av sitt yrkesliv åt att resa med och skriva om cirkusen. Han har lyckats fånga ”cirkushjärtat”och livet i sina dikter och inte minst den nomadiska livsstilen. Nedan är ett utdrag från en dikt av Robert Lax, från boken ”Circus Days and Nights”. Dikten finns att läsa i sin helhet här!

I have often thought how much like 
a circus the world is, and how
the more like a circus it becomes,
the better. [...]
 
The traveling circus
(and what´s that I mean)
in its nature is always in
motion, even when it seems 
to be standing still. [...]
 
It spends 
all morning
building up tents
and bleachers,
rings,
trapezes,
and
all evening
tearing it down [...]
 
"Middle of the moment - a cinepoem about nomadic life", av Nicolas Humbert och Werner Penzel, är ett dokumentärt verk baserat på Robert Lax dikter där de har följt Cirque O och de nutida nomaderna Tuaregs liv genom Saharas öken.