Matti Bergström

Kaos och ordning
 
Matti Bergström är professor i Fysiologi vid Helsingfors universitet och studerar neuropedagogik, hjärnans utveckling hos barn och hur den påverkar barns beteende och inlärning. Neuropedagogik innebär att man tittar på hur hjärnans resurser används i barnets utveckling och uppfostran.
 
I sin bok ”Svarta och vita lekar. Kaos och ordning i hjärnan – om det lekande barnet” (Wahlström & Widstrand, 1997) beskriver han hur impulserna från en människas hjärnbark möter impulserna från hjärnstammen i ett gränsområde däremellan som kallas det limbiska systemet. De ordnade, logiskt styrda impulserna från hjärnbarken kallar han vita och de mer oordnade från hjärnstammen svarta. Hos ett barn och hos kreativa vuxna resulterar detta möte i det kaos av känslor och oförutsedda kopplingar som utgör förutsättningen för allt skapande. I boken skriver han:
 
”En fullvuxen som lärt sig leva ett ordnat liv och använda endast ett logiskt, konsekvent tankesätt, uppfattar all störande inverkan som ett hot mot sin livsföring. Och han/hon har inga medel med vilka hon kan kämpa emot det. Resultatet blir osäkerhet och rädsla.”
 
”Lek och kreativitet uppvisar samma egenskaper: Båda för in kaos i ordning, båda skapar oförutsebara idéer, båda destruerar och för med sig katastrofer, båda utvecklar genom att öppna slutna system, båda är utom räckhåll för logik, båda släcks av ett övermått av ordningstryck, båda har ett högt pris: planerade program håller inte. Ja, kreativitet är lek! Ordet lek används för barn och ordet kreativitet används för fullvuxna.”
 
”Även samhället som sådant har sina ’svarta’ och ’vita’ sidor. Det är här som man kan se att leken har en viktig uppgift att fylla: leken utgör källan till all kultur. Kultur, såsom konst, forskning och religion, är till för att vara förbindelselänk mellan samhällets svarta och vita krafter, dvs. de illegala och de legala fenomen, som utgör vårt nutida västerländska samhällssystem.”
 
Matti kritiserar dagens pedagogiska metoder och menar att skolsystemet och vårt sätt att uppfostra barn skapar ”värdeindivider” som saknar en helhetssyn och förmågan att värdera och prioritera. Det är, enligt honom, för stort fokus idag på den yttre världen, på information och struktur, vilket hämmar viktiga inre processer. Detta i sin tur ligger bakom den hotfulla utvecklingen av samhället. Att istället fokusera mer på den inre miljön skulle kunna skapa mer balanserade och humana individer, utveckla barnets förmåga se möjligheter, värdera, göra urval och se helheter. I sin bok ” Neuropedagogik: en skola för hela hjärnan" (Wahlström & Widstrand, 1995) skriver Matti,
 
”Dessa humana resurser kan anses avgörande för människans och mänsklighetens framtid”.  
 
Matti Bergström presenterades i programtexten till förestälningen Inside Out, som du kan läsa här!