Manegen & Management

- Reflektioner ur ett organisationsperspektiv av Emma Stenström

Cirkusens ”manege” och begreppet ”manage”, att leda, har faktiskt samma ursprung.; bägge härstammar från latinets ”manus”, det vill säga ”hand” eller den som enligt romersk lag hade makt över andra människor. ”Manage”, att leda, anses dessutom direkt ha influerats av franskans ”manège”, som enklast kanske kan översättas till hästmannaskap. Att leda människor var som att leda hästar, och inspirationen kom från allra första början just från cirkusen.

Med tiden har dock begreppen glidit isär. Använder man ”cirkus” som metafor i företagsekonomiska sammanhang, är det inte sällan för att signalera motsatsen till ”management”: något som gränsar till kaos, något man inte har kontroll över.

Hur blev det så? 

En tolkning är att cirkusen ofta spelar på våra rädslor; och att kaos är en av dem. Precis som clownen spelar på vår rädsla för skam och luftakrobaterna på vår rädsla för att kasta oss ut och fullständigt lita på att andra fångar upp oss, kanske cirkusen som organisation också spelar på vår rädsla för kaos.

Det betyder inte att cirkusen i sig är kaotisk, utan tvärtom kan det som på ytan ses som kaos, i själva verket vara disciplinerat och regisserat.  Cirkusen innehåller förstås element av både kaos och ordning. Där finns improvisationen, men också planeringen; där finns utrymme för udda individer, men också en gemenskap. Där finns strukturerna och styrningen, men också en tro på drömmarna, djärvheten, leken och galenskapens betydelse.

Det som skiljer cirkusen åt från många andra företag är knappast kaoset. Kaos finns i alla organisationer, liksom improvisation, egenheter, drömmar, djärvhet, lek och galenskap. Men man talar inte alltid om det, man ser det inte alltid som en resurs. ”Management” kommer tyvärr ofta att handla om enbart ena halvan: om ordning, planering, strukturer och styrning. Om det som kan associeras till den vänstra hjärnhalvan.

Frågan är om inte något går förlorat på kuppen; om det inte vore läge att låta ”manegen” och ”management” närma sig varandra igen?

En del av det här projektet har handlat om att fundera över vilka lärdomar man kan hämta från cirkusen, som kan bidra till att utveckla andra organisationer. Självklart finns det många lärdomar, varav det entreprenöriella tänkandet och kreativiteten är ett par, vilka sägs ha stor betydelse om vi vill driva samhället framåt. Detsamma gäller förstås det gränsöverskridande förhållningssättet och likaså finns det mycket att lära om hur man – vid sidan av struktur, disciplin och ordning - tar tillvara på och värderar kaos, improvisation, egenheter, drömmar, djärvhet, lek och galenskap. 

Vidare finns det mycket annat som nycirkusen använder sig av, som kan vara av intresse för ledningen av andra organisationer. Tillvaratagandet och odlandet av talang, till exempel, där det inte är oviktigt med den regelbundna träningen och de många repetitionerna, att få stå på scen och få förverkliga sina drömmar som individ och samtidigt ingå i ett kollektiv. För att inte tala om vikten av att ha hjärtat med sig, både vad gäller att ta ett socialt ansvar och följa sin passion.