Jill Bolte Taylor

Hjärnforskaren Jill Bolte Taylor började sin forskarkarriär på 90-talet på Harward medical school. Hon är en av få hjärnforskare som studerat hjärnan inifrån och ut. Vid 37-års ålder, 1996, brast ett blodkärl i hennes vänstra hjärnhalva och inom loppet av 4 timmar iakttog hon vad som hände när hennes vänstra hjärnhalva stängdes av. 

Jill delar in hjärnan i två separata halvor, den högra och den vänstra. Dessa är förbundna via hjärnbalken, en samling nervfibrer. Den vänstra halvan är, enligt Jill, rationell och står för logik, analys, bedömningar och begränsar oss från omgivningen och förstärker känslan av jaget. Den är linjär och hämtar information från det som har varit för att kunna planera inför framtiden. Den har en förmåga att tjata, upprepa och älta. Den högra hjärnhalvan, menar hon, är ett med nuet, den bearbetar information i form av bilder, känslor, ljus, smaker och lukter. Den förstärker känslan av att vi är ett med omgivningen och står för empati, medkänsla, frid och lycka. Den är accepterande, icke-dömande och tänker i möjligheter.

 
När Jills vänstra hjärnhalva stängdes av pga av blödningen försköts aktiviteten till den högra. Hon hamnade i ett tillstånd av närvaro, lycka och lugn och hon upplevde att hon blev ett med sin omgivning. Genom att bli medveten om aktiviteten i högra hjärnhalvan insåg hon att man kan träna sig i att använda sin högra hjärnhalva för att hitta inre lugn, bli närvarande och känna empati för omgivningen. Man behöver dock den verkställande vänstra hjärnhalvans egenskaper för att fungera. Det var dem som tvingade Jill att lyfta telefonluren och söka hjälp i tid.
 
Det tog 8 år för Jill att återhämta sig. Med sin högra hjärnhalva lärde hon sig på nytt att gå, minnas, tala, skriva och läsa. Hon formade om denna till att sköta funktioner som den vänstra halvan normalt är ansvarig för. Hon är idag en verksam hjärnforskare, populär föreläsare och bästsäljande författare, bla till boken ”Min stroke”.