Genrefilm: Estétiques du cirque contemporain

I denna dvd sammanfattar forskaren Jean-Michel Guy tillsammans med Julien Rosemberg, på uppdrag av Hors les Murs, nycirkusen i sex genre:

1. “The circus tent: a choice” – om cirkustältet
2. “From the circus to the circus arts” - ett antal “mono-disciplinära” föreställningar som visar en konstnärlig disciplin.
3. “Outer circus”  - ett antal föreställningar som går emot strömmen, 
4. “Social calling” - återupplivandet av kritiskt ifrågasättande
5. “Oddball comedy” - uppkomsten av burleska clowner
6. “Graphical movements” - uppkomsten av visuella och koreografiska former 
 
De klipp som syns här representerar dessa genrer och är hämtade från några av dagens främsta franska nycirkuskompanier. Eftersom så lite finns skrivet om den nutida cirkusen är film det sätt som den sprids. Detta är ett viktigt verktyg för att se hur komplex konstformen börjar bli. Nycirkusen är ofta en liten konstform i varje enskilt land och förknippas därför med den ”lokala” cirkusens estetik. På detta sätt förtydligas cirkusens bredd och möjligheter även om min forskning skulle ha formulerat en annan genreindelning. 
 
Hors les murs
 
Hors les Murs är en fransk statlig organisation som har till uppgift att samla och sprida information om fransk nycirkus och gatukonst. I Frankrike finns idag runt 300 nycirkuskompanier och det pågår ständigt en livlig diskussion om var gränsen går mellan traditionell cirkus, nycirkus och nutida cirkus. Konstformen har ett brett spektrum och omfattar allt från tältbaserade föreställningar med starka influenser från traditionell cirkus, till postmodern cirkus. Läs mer om Hors les murs här!
 
Text från DVDn Estétiques du cirque contemporain:

INTRODUCTION

The new circus of the 80’s did away with most of the circus codes of the day (thus making them part of the traditional, or classical circus). But it has also adopted one of these codes principal canonical symbols; that of the travelling tent. However, since the 90’s, hardly 20 percent of companies perform under canvas.

Performing under a tent does not theoretically exclude variety of form. Yet one cannot help but notice that most performers who choose the circus tent promote an “aesthetic of the familiar”, by creating a convivial and intimate relationship with the audience, evoking familiar themes (a gypsy-like, fairground ambiance that is rustic or coarse, with scenes from everyday life), or using simple and basic means.

Faithful to the architectural definition of the circus as a “central playground space” (Philippe Goudard) with “multiple points of view” (Johann Le Guillerm), these circuses mostly present mutli-disciplinary, circular shows (with exception f the Cirque Plume). They often remain attached to the mounting of the feat itself, which simply stands on its own, or contributes to a certain atmosphere, as in the Cirque Rasposo, or to serve a radical message, as with Cirque ici.

CRED

Produced by: HorsLesMurs

In partnership with the ministere de la Culture et de la Communication, DMDTS and CNDP-Centre National de la Documentation Pedagogique

Written and conceive by: jean-Michel Guy and Julien Rosemberg

Directed by: Gery Sanchez, HorsLesMurs

Pressing, print: Media Preference