Flow

Fredrik Ullén är koncertpianist, läkare och hjärnforskare vid Stockholm Brain Institute, Karolinska Institutet i Stockholm. Hans forskargrupp koncentrerar sig på musikens neurobiologi. I pågående studier tittar Fredriks grupp på flow, ett begrepp som formulerades 1975 av Mihaly Csikszentmihalyi. Flow är ett mentalt tillstånd av ansträngningslös tillfredställelse som uppstår under hög koncentration. För att uppnå flow krävs att utmaningen matchas med färdigheterna, då försvinner självmedvetenheten och tankar om prestation. Uppfattning om tid och rum försvinner, närvaro och fokus är fullständig. Forskning visar att mer högkvalitativa resultaten kan uppnås i ett tillstånd av flow, samt att människor som ofta upplever flow upplever att de har en mer meningsfull och positiv tillvaro. I samarbete med Mihaly Csikszentmihalyi har Fredriks forskargrupp bla visat att flow, ett tillstånd som inte kräver ansträngning, skiljer sig fysiologiskt från det tillstånd som uppstår när man anstränger sig under djup koncentration. Eftersom Fredrik, förutom att forska, även är professionell pianist använder han sig av pianospelande för att studera flow (läs artikel här). 

Läs mer om Fredrik Ullén på hans hemsida samt i Holones nyhetsbrev nr 1!