Facklitteratur

”Circus Bodies: Cultural identity in aerial performance”
– Peta Tait

Peta Tait, professor i vid La Trobe University Australien, publicerade 2005 studien ”Circus Bodies: Cultural identity in aerial performance”. Detta är en undersökning av luftakrobatikens cirkusdisciplin och sträcker sig över 140 år. Den har varit intressant för projektet eftersom det är en banbrytande studie om kroppsidealets gränsöverskridande över tiden. Peta Tait har undersökt, genom att studera filmer och liveuppträdande, de sociala idéförändringarna av kroppen i förhållande till vår förståelse av kön och sexualitet. Hennes huvudsakliga slutsats är att luftakrobatens kropps atletiska egenskaper tillåter den att jobba utöver könstyp och utmanar därmed antaganden om könskillnader.

Studien belyser de kvinnliga artisterna som begav sig in på männens arenor och hur deras kroppar förändrades genom det. När de kvinnliga akrobaterna rörde sig ute i samhället med sina muskulösa armar och kroppar väckte de uppståndelse i en tid då kvinnor inte skulle ha muskler. Cirkusen har också trotsat många konventioner i manegen. När kvinnliga akrobater i början av 1920-talet visade sin styrka på scen uppstod starka reaktioner i en tid då kvinnor inte skulle ha muskler och definitivt inte visa dem. Cirkusen har sedan sin start jobbat utöver könstyperna och format ett cementerat kvinnligt muskulöst kroppsideal. Idag har samhällets idé om gränserna mellan det kvinnlig och manliga kroppsidealet suddats ut och går istället hand i hand med cirkusens. Som Bree Hadley skriver i sin review-artikel 2006 om Peta Taits studie, att den ”bjuder läsaren på en tillgänglig och övertygande redogörelse av luftakrobatens kropps förmåga att replikera, men också utmana de sociala maktrelationerna, med en genklang för ett bredare utbud av den fysiska förställningens praxis.

Stödforskaren Emma Stenström rekommenderar även:

  • Albrecht, Ernest (1995) The New American Circus. University Press of Florida, Gainesville.
  • Kim, Chan W. &  Renee Mauborgne (2005) Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Harvard Business Review Press.
  • Loring, Philip (2007) ”The most resilient show on earth: the circus as a model for viewing identity, change, and chaos.” Ecology and Society 12(1): 9.
  • Mahy, Isabelle (2005) ”Innovation, artistes et managers. Ethnographie du Cirque du Soleil”, Doktorsavhandling. Université de Montréal, Faculté des études supérieures.
  • Williamson, Matt et al (2002) Even a Clown can do it: Cirque du Soleil recreates Live Entertainement. INSEAD Euro-Asia Center, Fontainebleau.
  • Williamson, Matt et al (2002) The Evolution of the Circus Industry. INSEAD Euro-Asia Center, Fontainebleau.
  • Wilson, Ame (2002) Cirque du Soleil reimagines the circus : The evolution of an aesthetic. Thèse de doctorat, University of Oregon.

Foto: Johan Stomberg