Text från programbladet

I texten har vi länkat till de forskningsområde som har undersökts och bearbetats i föreställningsprocessen (läs mer om denna risk och möjlighetsresa här). Endast del av programtexten visas här. 

”Att vi kan misslyckas och är rädda är det som gör oss mänskliga. Utan de egenskaperna vore vi superhjältar eller änglar eller nått. Ligger kanske själva meningen med livet i att bära just de egenskaperna som en krona!”

Wear it like a crown är min och Cirkus Cirkörs tredje föreställning i vår trilogi om att vara människa. På olika sätt har alla tre delarna kommit att ha sin underliggande essens i risker och möjligheter, även om tematiken för varje föreställning varit en annan (läs mer om triologin här). I arbetet med Wear it like a crown har vi mer uttalat gjort en djupdykning i allt vad risker och möjligheter kan vara, på flera olika plan (läs mer om Risk och möjlighetsforskning här). Kanske i en slags naiv förhoppning att genom den avslutande delen av trilogin få ett avslut på den frågeställning som följer mig … 

Som förberedelse har artisterna arbetat med bland annat femteklassare i Lund och med studenter från Master in management-programmet på Stockholms Handelshögskola. Gränserna mellan risker och möjligheter har suddats ut eller i alla fall blivit mer diffusa för alla inblandade. Föreställningar vändes upp och ner, det som först ansågs vara risk visade sig också vara möjligheten och tvärt om. Risken att snubbla inför folk upplevdes jämbördig med risken att dö. En femteklassare såg det som en möjlighet att inte ha något hjärta för då kan man inte bli sårad. Artisterna fick massor av svar och nya frågor. Läs mer om risk och möjlighetstombolan och cirkus och management här!   
 
I tre år och parallellt med föreställningarna har jag i mitt forskningsprojekt ”Cirkus som gränsöverskridare i konst och samhälle” arbetat med cirkusartister runt om i världen som delat med sig av sina guldgruvor av verktyg för att möta risker och det okontrollerbara (läs om de 7 dimesionerna/disciplinerna här). Verktyg som jag har försökt översätta och använda i mitt arbete som regissör (mer om min metodforskning här). På samma sätt har jag använt material jag har fått i samarbetet med olika hjärnforskare. Hur risk och möjligheter lever sitt liv i hjärnan har blivit en löpande metafor i arbetet med Wear it like a crown. Först en noggrann planering av metoder, principer och struktur för repetitionsarbetet utifrån vänster hjärnhalvas logik, med avsikt att skapa utrymme för de principer som vi föreställer oss råder i den högra hjärnhalvan. Inte sudda bort den vänstra halvans ordning, men jämna ut dess dominans genom att låta den vara underordnad den högra hjärnhalvans. I vårt laboratorium har vi roat oss med att ifrågasätta rådande regler. Måste upp vara upp och ner vara ner? Är logik verkligen så logisk och kan det intuitiva vara det rationella? Och vi har valt att kasta oss i stundtals hämningslösa improvisationer. Tillåtit de infall och situationer som uppstår att få styra tills tid och rum har fått andra dimensioner. Som någon av artisterna sa: ”Jag upplever inte att vi har sysslat med vanliga teaterimprovisationer, det är mer som om vi har lekt. Som när man var liten och leken kunde ta en vart som helst. Leken blev på fullt allvar, som att det blev den som var verkligheten och ”verkligheten” påhittad. 
 
I Wear it like a crown var min önskan att arbeta med artister, tekniker och kreatörer som såg det som lustfyllt att utsätta sig för en riskfylld process. Jag ville inte utgå från ett manus med ett linjärt berättande (mer om dramaturgi här). Istället ville jag låta karaktärernas dilemman, vårt praktiska forskande och cirkusobjekten styra och skapa vår linje. Om knivkastning är ens sätt att uttrycka sig på, kan man då prata knivkastning på samma sätt som man pratar ett språk? Vad händer när den som pratar knivar kommunicerar med någon som uttrycker sig genom jonglering?
 
Jag förberedde mig genom att studera andras arbetssätt men visste att det vi skulle göra inte var gjort. Så det var bara att knöggla sej genom nålsögat, anta risken att kollektivt kasta oss ut i en intuitiv process. Och genom detta arbete har vi kommit fram till material som inte hade gått att tänka ut vid ett skrivbord eller ensam på sin kammare. Se stödforskaren Camilla Damkjaers tolkning av dramaturgi här
 
Många gånger har vi känt att paniken kommit smygande när vi har haft roligt för länge. Eller när de vilda sidospåren har blivit allt för spretiga och processen omöjlig att greppa. Då har vi fått påminna oss om att det är precis det kaoset vi ville komma åt! Att vi istället för panik måste känna tillit och gå tillbaka till våra principer och vår logik. Stämma av vad som är ”rätt” sidospår, vad som är vår dramaturgi, våra regler och vår värld. Läs mer om metodforskningen här.
 
Så börjar en konkretiseringsfas… Den smärtsamma fasen när allt inte längre är möjligt. När vi måste välja och välja bort. Vi har material i papperskorgen för säkert två föreställningar till. Rensningen har gjort ont. Hur kan man veta vad som är rätt när man inte har ett manus? Varje enskild sak har fått tala om det för oss. Varje litet steg har noga genomlevts och övervägts. Wear it like a crown är i mycket ett kollektivt arbete där jag har varit motorn och min största uppgift har varit att ställa frågor, se och plocka upp svaren och göra valen efter en osynlig kompass. Arbetet med att ha tillit till att alla de parallella processer som pågår med artisterna, musiken, konstruktion och bygge, mask, kostym och film ska bli till en helhet som lyfter varandra när de slutligen sätts ihop.
 
Nej, den här avslutande delen av trilogin gav inte ett slutgiltigt svar som fick frågeställningen om hur en möjlighet kan förvandlas till en risk att lämna mig. Tvärt om!
 
Den fantastiska möjligheten och alla risker vi har antagit i arbetet med skapandet av den här föreställningen har nu öppnat nya möjligheter att få möta er, kära publik! Det vi har gjort fram till nu är bara början på en ny och mycket större process. Varje dag när vi går upp på scenen står vi inför en ny risk och en ny fantastisk möjlighet!
 
I skrivande stund 2012-03-24, så befinner sig Wear it like a Crown fortfarande på turné. Scenografi och rekvisita har dubblerats för att möjliggöra fler och mer långväga turnémål. Läs mer på Cirkus Cirkörs hemsida! 
 
Läs Amelie Thams intervjuer med artisterna här samt brev till emsembeln!

Foto Bildspel
Bild 11;2 , 16;1  : Robert Carrithers
Bild 1 ,3 , 4;1 , 9, 11;1 , 15;1 , 16;2 : Mats Bäcker
Bild 2 , 4;2 , 5, 6, 7, 8, 9;2 ,10, 12, 13, 14, 15;2 , 18 Marisol Correa