Entreprenörskapets 7 discipliner

Alla människor är födda med en skapande förmåga och kapacitet att både tänka och handla nytt. Med andra ord en entreprenöriell kapacitet. Entreprenörskap betyder att förändra, att se och skapa nya vägar och marknader. Denna kapacitet, om den får växa och utvecklas och inte hindras av skola, samhälle och uppväxt, kan användas till allt från att skapa det liv vi vill leva till att föra ut en ny idé på marknaden och bygga upp företag. I de flesta fall associerar vi entreprenörskap till det senare och till företagande. Och därför är de flesta stödstrukturer, verktyg och utbildningar fokuserade på den ekonomiska aspekten och drivkraften för entreprenörskapet. Vi kan generellt kalla dess för förmågor och färdigheter som använder vänster hjärnhalvas kapacitet; affärsplanering och modellering, förmågan att skala upp, sälja, tala till målgruppernas behov med mera. - Kajsa Balkfors

Einstein sa en gång i princip att ”vi har fått två hjärnhalvor, den vänstra hjärnhalvan är en utmärkt tjänare till höger hjärnhalvas motiv. Problemet med dagens samhälle är att vi har gjort tjänaren till herre”.  Vill vi öka det entreprenöriella tänkandet och drivkraften så har vi samma dilemma som samhället. För att växa i entreprenöriellt tänkande och kapacitet är det lika viktigt att utveckla höger hjärnhalvas förmågor, att växa i samma sju egenskaper som behövs för en cirkusartist och i ett gränsöverskridande konstnärskap. 

Intervjuer med artister (som ofta är sina egna arbetsgivare) och cirkusdirektörer (som är entreprenörer) bekräftar det som forskning och hundratals intervjuer med kända entreprenörer säger. En framgångsrik entreprenör drivs inte i första hand av ekonomisk vinning, utan drivs av att förändra, skapa och förverkliga möjligheter.  Den hållbara drivkraften och motivet till ett entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande kommer från höger hjärnhalva. 
 
1. Allt är möjligt
Om allt är möjligt vad vill du förverkliga då? Som barn vet vi att allt är möjligt, som vuxna har vi tappat bort den vetskapen. Men akrobaterna vet hur man håller den vid liv. För att gå från dröm och fantasivärld till verklighet måste man göra ett val. Allt är möjligt är en dimension där frihet och ansvar möts. Du har frihet att välja och ansvar att göra allt som krävs för att göra det möjligt. 
 
Skapa en marknad om den inte finns, byt tjänster mot lokaler innan du har råd till egna, lär dig systemen av andra och använd dem för att skapa den verklighet du vill bygga! Låna akrobatens tänkesätt – det stävar inte efter att hitta en vinnande lösning, det är en lustfylld arbetsmyra som med sina tentakler hela tiden ser nya möjligheter och vägar fram.
 
2. MissLyckad
Det största hindret för ett entreprenöriellt tänkande är rädslan för misslyckande. Och för att lyckas måste man riskera att misslyckas. Clownen ser på problem och misslyckanden med nyfikna ögon, som en möjlighet att hitta nästa succé. 
 
När man vill skapa och förverkliga något nytt går det inte att på förhand räkna ut en felfri väg. Ett samarbete som inte visade sig bära, en teknisk lösning som inte fungerade - alla ”misslyckanden” är lärare och vägvisare för dig att hitta ditt sätt, din väg. Din succé!
 
3. Samarbete
En entreprenör behöver många samarbeten för att lyckas. Det finns garanterat fler som delar din sak. Att ni möts i saken är tusen gånger viktigare än att ni är lika. Olika är bra. När du arbetar tillsammans med människor med olika talanger, expertis och infallsvinklar kring en gemensam sak blir 1+1=15. 
 
I en föreställning syns det tydligt, karaktärernas olikheter lyfts fram och skapar en helhet som berör en publik bortom de individuella prestationerna. Parakrobaterna tränar lika mycket på cirkusteknik som på att samarbeta. Att vilja ge och ta och skapa något gemensamt tar tid men skapar också magi.
 
4. Tillit
Tillit fungerar precis som framgång – det är något du måste erövra igen och igen och igen. Motsatsen till tillit är kontroll, båda sitter i huvudet och du behöver båda. De flygande trapetsartisterna tränar benhårt för att ha kontroll över sin kropp, sin kapacitet, sina tankar – men för att kunna flyga måste de träna lika hårt för att kunna släppa kontrollen. 
 
Tillit en nyckel till ett kreativt ledarskap. Människan är inte som en maskin som presterar bättre av kontroll, tvärtom! Tillit det bästa smörjmedlet för nå högre och större mål. Det är tilliten till sig själv och till andra som är bärande i när luftakrobaterna flyger i luften och samma sak gäller om du vill förverkliga en idé. 
 
5. Närvaro
Närvaro är nyckeln till nytänkande. Ett entreprenöriellt tänkande är större än att komma på en idé, producera den och tjäna pengar på den. Det handlar om att konstant se möjligheter som får visionen att växa. Och det handlar om att fånga och kasta bollarna vidare så att de skapar ett flöde. 
 
Entreprenörskap och ledarskap behöver samma närvaro som jonglören behöver för att kunna hålla sju bollar i luften i mötet med publiken. Det behövs en närvaro för öppna upp för idéer om nya nummer och för att lära dig tekniken. Det behövs närvaro i mötet och samspelet med omvärlden och du behöver närvaro för att kunna hitta lösningar i stunden.  
 
6. Balans
Lindansaren som är expert på balans vet att balans är rörelse in och ut ur balanspunkten. Det går inte att låsa balans, alla försök landar i platt fall. I livet så väl som i entreprenörskap behövs en rörelse mellan vision och verklighet. Och det är lätt att trilla över i drömmande eller rädsla för att misslyckas. 
 
Artisterna tränar sina kroppar och tankar för att kunna tänja fysiska gränser och uppfinna nya nummer. De balanserar mellan att träna, skapa och möta publiken. De bygger en plattform som bär för den verklighet de vill leva i och möta världen genom. Ett konstnärligt och entreprenöriellt tänkande fungerar på samma sätt. 
 
7. Hängivenhet
För att förverkliga en idé och lyckas med entreprenörskap krävs samma sak som i ett konstnärskap – att vara hängiven sitt motiv. Det är långt viktigare än affärsplaner och modeller för uppskalning. Vilken vision eller idé som helst är möjlig och alla hinder på vägen är överkomliga med hängivenhet. 
 
Ett entreprenörskap förutsätter alltid flera personer för att lyckas och att alla är hängivna ”saken”. Men det viktigaste är att du som är inblandad har hängivenheten förankrad i dig. Det blir en ”förnyelsebar energikälla” till drivkraft som gör att du kan arbeta med allt som krävs. 
 
Foto : Erik Olsson