Ekonomiutbildning

Cirkusens bidrag till ekonomiutbildningar, en text av stödforskaren Emma Stenström.

Som en del av forskningsprojektet har vi genomfört ett samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm, Dans- och Cirkushögskolan samt Cirkus Cirkör tre år i rad. Förutom att resultera i lärdomar om vad cirkusartister och ekonomstudenter kan bidra med till varandras verksamhet (länka Transfer), har projektet som sådant också bidragit till att förstå hur man kan utveckla ekonomutbildningar av i dag. 

Genom att studera vad ekonomstudenterna tycker ha lärt sig under utbytet, kan man ana vad som annars saknas i deras utbildning. Framför allt verkar det som om ekonomerna lär sig entreprenöriellt tänkande av artisterna samt inte minst att utforska sina passioner och drivkrafter. En stor del av lärdomarna hamnar närmast i det existentiella facket, vilket också verkar vara det som saknas i mer traditionell utbildning, trots att det anses utgöra en källa till all kreativitet och innovation. 
 
Över huvud taget kan man konstatera att utbytet kompletterar den vanliga ekonomutbildningen genom att bidra med precis det som annars har uppmärksammats som brister i en rad studier: det existentiella, kreativiteten, kommunikationen, de många perspektiven, ambivalensen, förmågan att hantera misslyckanden, det fysiska och mycket mer. 
Ett resultat av projektet är att vi också kunnat bidra till en större diskussion om ekonomutbildningars utveckling, långt bortom cirkusen. En längre artikel om detta är under publicering, och kan därför inte ännu publiceras här, men en kortare utvärdering av ekonomstudenterna av det första året finns tillgänglig. 
 
- Emma Stenström
 
Klicka här för att läsa en utvärdering av en workshop på Handelshögskolan.