Discipliner / dimensioner i stationer

 

AKROBATIK - ALLT ÄR MÖJLIGT
 
”Jag fokuserar inte på riskerna utan på möjligheterna. När jag står på språngbrädan och ska skjutas upp är det bara möjligheterna som gäller”.
 
Det som kan upplevas som ett hinder eller ett problem för många, ser akrobaten ofta som en språngbräda till nya möjligheter. 
Akrobatik är en av cirkusens grunddiscipliner ifrån vilken flera cirkusdiscipliner har utvecklats, till exempel språngbräda, mänsklig kanonkula och Cyr Ring. 
 
Genom metodisk träning bygger akrobaterna steg för steg upp sin kroppskontroll och sin orienteringsförmåga i luften för att kunna röra sig så fritt och viktlöst som möjligt. 
 
I ett lekfullt samarbete med olika objekt och konstruktioner skapas nya innovationer och uttryck. Gränserna för vad som är fysiskt möjligt flyttas hela tiden framåt.
 
CLOWN - MISSLYCKANDE
 
”För en clown är misslyckandet en möjlighet. En clowns liv går ut på att vända floppen till en topp”.
 
Clownen letar efter succén i varje misslyckande. Strävar efter att vända en flopp till en topp och misslyckas storslaget! 
 
Historiskt har clownen liksom narren haft en roll som maktens och överhetens spegel och visat på livets sanningar. 
 
Att misslyckas är en global och allmänmänsklig företeelse. Clownen vill bli älskad och ser misslyckandet som sin möjlighet att nå in i publikens hjärtan.
 
Att få skratta åt någon som kämpar för att återfå kontroll när allt rasar kan vara befriande. 
 
En clown existerar för och med sin publik och låter sig villigt påverkas av den. Det innebär ofta att ingen föreställning är den andra lik. Clownen tar med sig publiken på en riskfylld improviserad resa som skapas här och nu. 
 
Andra clowner är tvärt om briljanta på det de gör. Men deras talang är udda och uppfattas som galen eller meningslös. Ett misslyckande i sig som clownen förvandlat till succé genom att presentera den med stolthet.
 
LINDANS - BALANS 
 
”Balans är en ständig rörelse in i och ut ur balanspunkten. Försöker man hålla fast den så faller man”.
 
Flera cirkusdiscipliner bygger på konsten att balansera, såsom handstående, enhjuling och lindans. 
 
Balans har en annan rörelsekvalitet än akrobatikens dynamiska. En handståendeakt kan till exempel upplevas statisk, men det pågår en konstant minimalistisk rörelse runt balanspunkten. Och även om en lindansare kan röra sig fritt som en akrobat över linan blir det tydligt när hon försöker stå still: 
 
Att vara i balans är att vara i rörelse. 
 
Det finns en punkt där man är ”i balans” – men man rör sig hela tiden förbi den, in och ur den, och man kan aldrig stanna där. Att falla är egentligen bara är en något större rörelse förbi balanspunkten. Försöker man tvärt om hålla fast balansen så faller man garanterat. 
 
Förmågan att balansera är känslig och påverkas av både inre och yttre omständigheter. En lindansare måste arbeta med att söka balansen i alla delar av livet för att hitta balansen på linan och tvärt om. 
 
LUFTAKROBATIK - TILLIT
 
”Tillit är inget man lär sig en gång för alla, det är något som måste erövras igen och igen och igen”.
 
Luftakrobaten flyger i en vid båge tio meter ovan marken och fångas i farten av catchern. En centimeters felbedömning och fångsten blir som en kollision mellan två betongblock i 70 kilometers hastighet. Där uppe är det skarpt läge. 
 
Luftakrobaterna tränar dagligen för att få kontroll över varje rörelse och tanke. 
De samarbetar med riggare och konstruktörer för att allt ska vara säkert. De kontrollerar själva sina redskap för att inte lämna något åt slumpen. 
 
Men kontroll kan bara skapas till en viss gräns. När det är dags att släppa taget för att kasta sig ut måste kontrollen bytas mot tillit. 
 
Tillit till att alla timmar av träning och förberedelser har etsat sig in så att kroppen gör det den ska och tillit till att de andra finns där och fångar och parerar. 
 
Lika mycket arbete och träning som läggs på att skapa kontroll måste läggas på att veta hur man gör för att släppa kontrollen.
 
PARAKROBATIK - SAMARBETE
 
”Det finns ett jag och det finns ett du och det finns ett vi som vi skapar tillsammans.”
 
Parakrobatik är en kombination av akrobatik och balans där två eller flera personer lyfter, balanserar, kastar och fångar varandra. De som lyfter kallas undermän och de som lyfts för flygare. 
 
Om flygaren börjar falla, måste hon fortsätta falla och lita på att undermannen parerar deras gemensamma balans. 
Deras roller och uppgifter är väldigt olika. 
 
Att arbeta med parakrobatik är att vilja växa genom varandras olikheter och försöka göra mer tillsammans än man kan själv. Målet är att samspelet ska bli så nära att de blir en enhet, där flygaren är en förlängning av undermannens impuls och rörelse. 
 
Parakrobaterna arbetar, tränar, skapar, uppträder och turnerar tillsammans. Att arbeta med relationen är lika viktigt som att träna fysiskt för det långsiktiga resultatet. 
 
Oavsett dagsform och schismer måste de bejaka varandra och hela tiden välja att fokusera på att hålla den gemensamma drömmen levande, både på och utanför scen. 
 
JONGLERING - NÄRVARO
 
”I nuet växer tiden.”
 
Jonglering handlar om att kasta och manipulera objekt och många jonglörer kallar sig ”objektmanipulatörer”. Med sina objekt tecknar jonglören former och mönster i luften. 
 
Jonglören går in i ett tillstånd där kroppen reagerar genom varenda molekyl och är totalt närvarande här och nu. Samtidigt som en kägla kastas hinner han analysera föregående kast och förbereda nästa. Problem och hinder blir inte till stopp utan presenterar nya lösningar på vägen.
 
Världen över arrangeras jongleringskonvent där hundratals jonglörer möts och utbyter idéer och tränar tillsammans. Genom ett aktivt nätverkande och utbyte av jongleringsfilmer pågår en snabb utveckling av konstformen. 
 
Många jonglörer söker inspiration i matematik, rytmik och mera grafiskt visuella sätt att arbeta. Föreställningar helt baserade på objektmanipulation har förekommit länge och det finns jonglörer som anser att jonglering ska betraktas som en egen konstform.
 
CIRKUSDIREKTÖR - HÄNGIVENHET
 
”För mig handlar cirkus om att se disciplinen som det den kan vara, lustens försvarare och viljans genomförare!”
 
Cirkusen har en tradition av disciplinerat arbete, kreativt nytänkande och stora kontraster. Lika delar kaos och ordning. 
 
Cirkusdirektören tar emot publikens jubel i en välfylld manege för att i nästa stund stå i gummistövlar bakom cirkustältet för att gräva dränering i ösregnet. Innan den sista gästen lämnat tältet börjar den minutiöst organiserade rivningen och packningen av tält och gradäng för avfärd till nästa stad.
 
Arbetsdagen börjar klockan sex och slutar sällan före midnatt.
 
Direktören är som navet runt vilket allt snurrar. Direktören måste stå stadigt när det stormar, hålla humöret uppe även om det blir fiasko och samtidigt leda och hålla visionen högt för att skapa nya marknader, samarbeten och föreställningar. 
 
Hängivenheten är som syret bakom en cirkus. Den hjälper till att hålla lusten levande, hjärtat varmt och visionen som ledstjärna inför alla uppgifter. Den gör att det alltid går att ta de extra steg som krävs.

Foto: Lina Franzén, MadmFia (madmfia.com), Mölndals Museum