Artister om risk och möjlighet

 

Artister om risk - Citat och analys av 98 djupintervjuer med cirkusartister. 
 
De flesta cirkusartister jag har intervjuat benämner risk som den viktigaste komponenten, eller åtminstone en ständigt närvarande faktor i cirkuskonsten. Ändå har det varit svårt att få dem att prata direkt om riskerna. Vanliga svar är ”vi tar inga risker. Det är en lika stor risk att gå över gatan som att göra det vi gör” eller ” allt är en risk, ställer du glaset på bordet kan det välta”. 
 
De artister som tar de mest fysiska riskerna har varit de som har varit minst benägna att prata om dem. Efterhand insåg jag att risk är så förknippat med fysiska skador att artister ofta väljer att inte prata om risken i någon slags vidskepelse om att “pratar man om trollen så…” Bara att prata om risken blev farligt och en risk i sig. Och efter ytterligare en tid insåg jag att de i sin träning och sitt utövande måste fokusera så helt och fullt på möjligheterna och därför mota abort alla tankar på riskerna för att kunna utföra konsterna. Så här uttrycker en artist det:  
 
”Jag fokuserar inte på riskerna utan på möjligheterna. När jag står på språngbrädan och ska skjutas upp är det bara möjligheterna som gäller”.
 
Vi har gjort tester på språngbrädan och det är väldigt avslöjande hur tanken och fokuset på möjligheten eller risken är helt avgörande för huruvida och i vilken grad hoppet lyckas. Min intervjumetod blev därför ofta att kringgå själva “rakt på sak riskpratandet” och istället prata praktiskt om deras specifika specialistkompetens. Hur går det till när du ska släppa taget om trapetsen och kasta dig ut? Hur förbereder du dig? Vad tänker du på? Ur detta började jag förstå hur mycket praktiskt förarbete och mental träning som ligger bakom ett fysiskt risktagande. Som en flygande trapetsartist uttrycker det: 
 
“Jag tränar dagligen flera timmar om dagen år efter år för att uppnå total kroppskontroll, jag arbetar nära konstruktörer och riggare för att allt ska vara så säkert som möjligt. Ändå är den fysiska träningen bara 30 % av arbetet. 70 % handlar om att mentalt kunna släppa taget om trapetsen och ha tillit.” 
 
Många benämner också samarbetet som den verkligt stora risken och viljan till gemensamma konstnärliga processer såväl som livsstilen att leva och arbeta tillsammans 24 timmar om dygnet på turné. Så här beskriver en luftartist det:
 
 “Det är inte att flyga som är det mest riskfyllda, det är att samarbeta som vi gör, att välja ett arbete och liv där vi är så beroende av varandra som vi är, att vilja få ihop alla våra vilda och olika kroppar, viljor och hjärnor till ett gemensamt uttryck - där snackar vi risk.” 
 
Att prata om utmaningar och om vad som driver artisterna att göra det de gör har varit ett annat sätt att kringgå det direkta riskpratandet. Ofta beskrivs det som ett lustfyllt strävande efter det omöjliga. Som en jonglör uttrycker det:
 
“Rule number one: don’t drop. We know that no matter how brilliant we ever will be, we will always drop. And we have to work how to solve the situation when we drop. And we can pretend that we don’t care about dropping, but it’s just fake, the rule number one still is; don’t drop!”
 
Eller som en lindansare uttrycker det:
 
 “Att försöka nå den perfekta balanspunkten och även om det inte går, försöka att stanna där… det är det som är det roliga, det är därför vi spenderar timme efter timme på linan, ha ha.” 
 
Och när jag frågar varför kommer det existentiella svar som:  
 
”If you’re going to do something you better do it all the way! There’s no reason to be alive if you wake up every morning and you know that what you do is easy and possible, if you can zone through it without thinking, then what’s the point? It’s important to put the bar high enough for yourself. That you’re doing it RIGHT, to earn your place on this earth you know?” 
 
Och där kommer vi fram till det som flera filosofer, religionsvetare och jag själv har kommit fram till – att meningen med livet är att sträva och vilja växa. Så den till synes banala frågan om hur en möjlighet förvandlas till en risk och tvärt om samt den till synes onödiga sysselsättningen att ägna större delen av sitt liv åt att försöka få bollar eller kroppar i luften visade sig handla om meningen med livet…
 
En cirkusriggare och konstruktör har en central roll i cirkuskonsten då cirkusartisternas säkerhet vilar i deras händer och flera av dem jag har intervjuat menar att det krävs en kombination av ingenjörskunskap och psykologi för att vara en bra cirkusriggare. De artister som har ett mer okomplicerat förhållande till att prata om risk är clownerna och cirkusdirektörerna. För dem är risk en medveten väg till en möjlig succé´, men så är deras risktagande inte fysiskt på liv och död. Så här säger en clown jag intervjuat:  
 
“The greater risks you take, the more wealth of experience you can achieve. Ultimately, I put myself at risk selfishly to learn something. To learn something about myself and to learn something about the people I perform for.”
 
Och en annan clown uttrycker sig så här:
 
” You might be able to be a good clown, but you’ll never be a great clown if you don’t take risks. I believe a great deal of my success is due to the fact that I am willing to take a risk”
 
Här är ett citat från en cirkusregissör/direktör: 
 
“When they have bought the ticket to see the show, the sit down, they are already in, it’s quite difficult for them to leave. So I think that if there is something you want to touch the people with, you need to kind of get them off guard a little bit. If you hook them in immediately, they are: ok, I paid for the ticket, I made a good choice to come here and it’s going to be fun. But if for say, the first 8 minutes, 15 minutes, they start to question:  is the director an idiot? That looks kind of scary, that actually looks quite out of control, I’m not sure if this is going to work! Then they are a bit shaken, and I think after that it’s easier to get under their skin.” 
 
När jag istället valde att prata om artisternas cirkusdiscipliner, konstnärskap, livsstilsval och drivkraft m.m. insåg både jag och de intervjuade att risk är något vi kunde prata om i oändlighet. För dem är risk nerbrutet i så många parametrar och involverat i allt de gör så att de vid en första rak fråga inte inser vilka experter de är på risker i alla dess former.  Här nedan kommer en samling citat som exempel på detta: 
 
”People working with circus are so used to fear. It´s something you can get used to, and you get used to how to deal with it. Then the fear is not such a problem anymore, it’s just something that makes you do that little extra.”
 
“People working with circus are dealing with their fear every day, but it’s not stopping us from doing what we love!”
 
”Jag tror att rädslan måste finnas där, för annars skulle allt vara så himla enkelt. Det är det som gör det utmanande och roligt.” 
 
“I have to explain that the fear is something you have to overcome BEFORE you go in to a trick. My mind has to overcome the process. I’m accepting that I’m not going to get hurt. I’m accepting that this trick I’m going to do and it’s going to go fine, there is no problem. Today I can do it. And then you do it.”
 
“I’m more afraid of the public’s opinion than my physical tricks which are quite absurd.”
 
”I lived with fear quite a bit, and I decided at a young age not to let the fear take over my life, I was done with this fear-thing”
 
”När jag misslyckas försöker jag alltid leta efter succén i floppen. Jag har gjort det så mycket på scenen så det har börjat bli naturligt att göra det i vanliga livet också.”
 
”When I first started I could get depressed for weeks over a failure. Now failure is the best motivator in my opinion.”
 
”This was a total failure, but you failed gloriously, you went hundred percent to the failure!”
 
”När jag låter bli att vara rädd för att misslyckas vågar jag ta risker, prova nya vägar och hittar min egen väg mot succé.”
 
”If you have done it for thirty-five years, you’ve figured out an awful lot of different ways to turn a failure into a success, which look like you thought of it right in the moment, but truly it´s because you have experienced all possible ways of failure there is.”
 
”I like fear, I get pissed off. I get so mad at fear, I get like; you are not going to take me!”
 
”Ja. Det mentala har jag direkt ingen utbildning på. Mer än den utbildning som mitt liv är. Det jag skapar och så lär jag mig efterhand. De sakerna är ju så mycket mindre för mig än för en annan människa som kanske är så här… Hur vågar du? Hur kan du bara kasta dig ut i att göra det? Hur kan du rent fysiskt? Då är det för mig inte så stort på något sätt. Det är någonting som liksom bara händer, medan folk som liksom kanske utmanar sig själv mentalt hela tiden har jag en … Oj, vad du bara hoppar i de besluten, som rör andra saker. Det är svårare för mig.”
 
”När man spelar safe kommer man inte så långt, varken som artist eller i livet. Det blir ganska mediokert i längden.”
 
”Så fort jag inser att jag är rädd för något attackerar jag det. Jag vägrar låta rädslan styra och hindra mej.”
 
“Mental fears are the scary ones.”
 
“I lived with fear quite a bit. And I decided not to let the fear rule me. For me both clowning and acrobatics is two different ways to continue to face my fear daily.” 
 
”Jag är rädd men är inte rädd för att vara rädd.”
 
”Jag har hittat ett sätt att förvandla min rädsla till en slags nervositet eller anspänning. Då hindrar den mej inte längre utan blir en tillgång som gör att jag är "på" och kan göra det jag ska göra med alla sinnen närvarande”.
 
”Man måste ju ta risken för att kunna analysera den.”
 
”Man måste utsätta sej för det man är rädd för: för att kunna analysera vad det är.”
 
”Så fort jag antar en möjlighet tar jag också en risk. Så fort jag tar ett andetag tar jag en risk.”
 
“Det beror på vad du ser som riskfyllt? För mig är det en mycket större risk att köpa ett hus på en bestämd plats, hur ska jag veta att det är rätt plats!? Än att inte veta vart jag bor nästa månad.”
 
”You might be able to be a good clown, but you’ll never be a great clown, in my opinion, if you don’t take risks. I believe a great deal of my success is due to the fact that I am willing to take a risk.”
 
“I’m risking 100% when I go out there, because possibly an act didn’t make it in time and I have to go out there and fill. And that’s where all your senses are on the line and you’re pulling all the experience that you’ve had over the years to try to make a success out of essentially nothing. Those are the things that I look forward to, because that’s a complete risk. When I teach, I talk about that if you can’t handle failure, that means you’ll never risk, that means you’ll never have a great success, you’ll just do what everybody else has done”.
 
Foto                            
Bild: Ur boken "The Circus" av Noel Daniel